Ervaringsgericht leren

Waarom ervaringsgericht leren?

Enkel cognitieve interventies om gedragsverandering tot stand te brengen, blijken onvoldoende. Slechts het uitleggen van theorieën en mechanismen, gevolgd door concrete plannen tot gedragsverandering, levert vaak geen langdurig resultaat op. Ervaringsgericht leren daarentegen biedt de kans om het verschil te ervaren tussen oud en nieuw gedrag. Door het daadwerkelijk ervaren van verschil in gedrag en daaropvolgend resultaat ontstaat een directe en persoonlijke leerervaring die lang bijblijft.

Ervaringsgericht leren – hoe doe je dat?

In mijn workshops, trainingen, en coaching neem ik zoveel mogelijk elementen van ervaringsgericht leren mee. Afhankelijk van de vraagstelling, de beoogde uitkomst van de interventie en de doelgroep combineer ik de nodige theoretische uitleg met praktische, ervaringsgerichte oefeningen. Het doel is om deelnemers te ondersteunen zelf de antwoorden te vinden op hun vraagstelling. Zo ontstaat ruimte om op basis van ervaringen te experimenteren en stappen te zetten. De mogelijkheid om ervaringsgericht leren in te zetten varieert uiteraard met de gekozen interventie. Het werken met de inzet van paarden biedt hier de meeste ruimte voor.