Connectify

Waar staat het voor?

Connectify is een combinatie van de woorden diversify en connecting; twee werkwoorden die staan voor “diversiteit door het aangaan van verbinding”. Ik ben ervan overtuigd dat het creëren en in stand houden van een diverse en inclusieve (werk)omgeving gebaseerd is op echt openstaan voor de ander en oprecht verbinding maken met elkaar.

Voor mijzelf was het oprichten van Connectify ook een manier om verbinding te maken – verbinding tussen mijn wetenschappelijke expertise en de praktijk. Deze verbinding leidt tot waardevolle inzichten en concrete handelingsperspectieven die aansluiten op de unieke realiteiten van en binnen organisaties.

Connectify – wat is het doel?

Het doel van Connectify is om organisaties, afdelingen, teams en individuen te ondersteunen bij uiteenlopende vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Hierbij valt te denken aan:

  • in kaart brengen van de huidige situatie en ontwikkelen van adequate maatregelen en/of interventies
  • optimaliseren van organisatieprocessen, zoals selectie- of beoordelingsprocessen
  • begeleiden van selectie-/ benoemings -/ beoordelingscommissies in hun beslissingsprocessen
  • creëren van een inclusieve werkomgeving
  • etc.

Connectify – wat is de werkwijze?

De werkwijze van Connectify is maatwerk. Geen een organisatie is hetzelfde en elke organisatie heeft andere realiteiten op het gebied van diversiteit en inclusie. Aan het begin van elke opdracht voer ik daarom een uitgebreid maatwerkgesprek, waarin wij samen kijken welke werkwijze het beste aansluit bij de unieke vraagstelling van je organisatie. Afhankelijk van de vraagstelling werk ik in de vorm van

Ongeacht de vorm staat in mijn aanpak ervaringsgericht leren centraal. Dat betekent dat ik zo veel mogelijke interactieve oefeningen inzet, zodat deelnemers in hun leerproces kunnen bouwen op hun eigen ervaring.