Coaching 

Coaching – wat betekent dit?

Coaching is een manier om de persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van individuen of teams te ondersteunen. De coach begeleidt de ander op basis van bepaalde methoden en technieken bij het beantwoorden – en soms het ontdekken – van (nieuwe) vraagstellingen. Als gelijkwaardigen bewandelen de coach en de coachee dit pad, waarop de coach vanuit haar expertise de ander begeleidt in het werken naar zelf gedefiniëerde, concrete doelen in de toekomst.

Coaching en diversiteit in organisaties?

Diversiteit in organisaties vraagt om het loslaten van “het ideaalbeeld” en “de norm”. Het vraagt om ruimte te maken voor andere invullingen en begrip van “hoe we het hier gewoon altijd al doen”. Dit loslaten en ruimte maken werpt een grote hoeveelheid aan vragen op: “Als we het niet meer zo doen zoals we het altijd deden, hoe gaan we het dan doen?”. Deze algemene vraag kan van toepassing zijn op een grote hoeveelheid concrete situaties. Coaching kan zowel individuen als teams ondersteunen bij het ontdekken welke andere manieren bestaan van (samen)werken, leidinggeven, communiceren, acquireren, feesten vieren, omgaan met uitdagingen, samen lachen… Kortom, de unieke situatie van het individu of team in een diverse werkcontext: manieren die verder gaan dan “de norm”, “het ideaalbeeld” of “hoe we het hier gewoon altijd al doen”.

Coaching – met de inzet van paarden?

Mijn coaching is gebaseerd op ervaringsgericht leren en daarbij zet ik paarden in. Coaching met de inzet van paarden maakt daadwerkelijke ervaringen mogelijk in interactie met het paard. Hierdoor kan met oud en nieuw gedrag geëxperimenteerd worden en de coachee ontvangt meteen eerlijk en puur feedback door het paard, mijn co-coach. Na de activiteit met het paard, ontdekken wij samen tijdens het nagesprek, welke betekenis de ervaring met het paard heeft voor de coachee(s), en hoe dit te vertalen valt naar de alledaagse realiteit van de werkcontext. Op die manier wordt een basis gelegd voor daadwerkelijke (gedrags-)veranderingen op de werkvloer.

Coaching, paarden en diversiteit in organisaties?

Wanneer mensen met elkaar in contact treden, blijkt meer dan “gedrag” en “intentie” van belang. Mensen zijn in een specifieke sociale context gesocialiseerd. In deze context zijn bepaalde identiteitsmarkers (bijv. gender, leeftijd, etnische achtergrond, seksuele oriëntatie) gekoppeld aan een bepaalde sociale status. Vaak handelen mensen conform dergelijke sociale constructies wanneer zij mensen ontmoeten.

Paarden doen dit niet. Als kuddedieren worden zij in hun kudde ook gesocialiseerd en bepaald gedrag wordt wel of niet gedoogd. Echter bestaat er bij paarden geen koppeling tussen identiteitsmarkers en status. Paarden reageren dus puur op gedrag en intentie van hun interactiepartner: Of iemand in een team nou een leidinggevende positie heeft of niet, of dat het gaat om een man of om en vrouw, maakt geen verschil voor (het gedrag van) het paard. Activiteiten met paarden creëren dus een context waarin deelnemers kunnen leren, zonder dat interacties vertroebeld worden door vooringenomenheden en veronderstellingen op basis van identiteits- en statuskenmerken. Op die manier biedt het coachen met de inzet van paarden een unieke, ervaringsgerichte leeromgeving voor vraagstellingen omtrent diversiteit in organisaties.

Ben je nieuwsgierig wat het coachen met de inzet van paarden voor jou zelf of voor je team kan betekenen?

Neem dan graag contact met me op.