Consulting

Consulting – wat is dit?

Consulting wordt vaak beschreven als het geven van advies of het delen van expertise omtrent een specifiek onderwerp. Consulting kan ook focussen op het begeleiden van de implementatie van een nieuwe werkwijze. Een belangrijk aspect van consulting is daarnaast dat de consultant vanuit een externe positie opereert en dus geen onderdeel is van de organisatie zelf. Dit brengt belangrijke voordelen met zich mee, die juist bij het uitvoeren van evaluaties of het ontwerpen en implementeren van veranderingsprocessen goed van pas kunnen komen. Zo kijkt de consultant met een frisse blik en is minder gevoelig voor het argument “Maar dit doen we hier altijd al zo”. Verder is de consultant niet verstrengeld in interne machtsdynamieken en kan op die manier vanuit een meer neutrale positie observeren, analyseren en voorstellen ter (proces-)optimalisatie of verandering doen.

Consulting en diversiteit in organisaties?

Consulting wordt in organisaties ingezet voor allerlei vraagstukken rondom bedrijfsvoering, vaak om betere bedrijfsresultaten te bereiken. Consulting kan ook ingezet worden om diversiteit en inclusie in organisaties te bevorderen. Want ook voor dit onderwerp is het belangrijk om bij veranderingen te bouwen op specifieke expertise en kennis. Wanneer faciliteren van diversiteit en inclusie niet tot de eigen kerncompetenties van een organisatie hoort, is het goed om een expert op dit gebied in te schakelen. Een expert kan je ondersteunen om de specifieke situatie te doorgronden, een adequate aanpak uit te werken, geschikte interventies te ontwerpen en te implementeren, en de uitkomsten te monitoren en te evalueren.

Mocht je echt stappen willen zetten tot meer diversiteit en inclusie in je organisatie, dan is het zeker een goed idee om een keer met een consultant om tafel te gaan zitten.

Consulting @ connectify

Voor mij begint ieder consulting projecten met veel vragen stellen en nog meer luisteren. In zorgvuldige inventarisatiegesprekken verken ik samen met jou de specifieke situatie, vraag- en doelstellig binnen jouw organisatie. Vervolgens werk ik een stappenplan uit dat wij samen verder specificeren, zodat het optimaal aansluit bij de behoefden van jouw organisatie. Deze fase is voor een groot deel co-creatie: ik heb de expertise rondom diversiteit en inclusie in huis, maar om dit adequaat aan te laten sluiten bij je organisatie is organisatie-input minstens zo belangrijk. Gedurende het hele traject blijft regelmatige afstemming van groot belang.

Terwijl alle consulting projecten maatwerk zijn, is het vertrekpunt vaak een procesoptimalisatie. Denk daarbij aan het (her)inrichten van specifieke organisatieprocessen zoals werving en selectie, interne personeelsbeoordelingen of beoordeling van projectaanvragen. Het doel hiervan is in dergelijke processen minder ruimte te laten voor vooringenomenheden. Op deze manier worden bijvoorbeeld systematische ongelijkheden tussen mensen behorend tot verschillende sociale groepen beperkt.

Ben je nieuwsgierig wat consulting @ connectify voor je organisatie kan betekenen?

Neem dan graag contact met me op.