Workshops and Trainingen

Workshops, trainingen en lezingen

Voor organisaties en andere belangstellenden bied ik workshops, trainingen en lezingen aan omtrent diversiteit en inclusie. Afhankelijk van de specifieke vraag gaan wij samen op zoek naar een passende vorm. Hieronder geef ik enkele voorbeelden van wat de mogelijkheden zijn.

Maatwerk

De meeste van mijn workshops, trainingen en lezingen zijn maatwerk. In het maatwerkgesprek kijk ik samen met de opdrachtgever naar de vraagstelling, de doelgroep, en de beoogde uitkomsten. Vervolgens stel ik een optimaal aansluitend programma samen. Hierbij zet ik zoveel mogelijk elementen en werkvormen in die deelnemers uitdagen om buiten hun gewone kaders te denken en te handelen. Op deze manier worden deelnemers gestimuleerd om ruimte te geven aan nieuwe perspectieven en inzichten. Het beoogde doel is telkens om “de norm” en “gelegitimeerde ideaalbeelden en manieren van doen” los te laten. Zo kunnen nieuwe stappen worden gezet met meer ruimte voor diversiteit en inclusie. Zowel in workshops als in trainingen werk ik toe naar concrete tips en handelingsperspectief.

Workshops

Workshops geef ik vaak in het kader van themadagen rondom diversiteit en inclusie. Dan gaat het om een eerste verkenning van kernbegrippen zoals “inclusiviteit” of “intersectionaliteit”. Graag combineer ik dan korte, interactieve oefeningen met beknopte stukjes informatie over het onderwerp, om de door de deelnemers gemaakte ervaringen goed in te bedden in de context van relevante kennis. Daarnaast streef ik naar concrete uitkomsten die kunnen dienen als input voor toekomstige stappen.

Trainingen

Vaak hebben organisaties te maken met unieke contexten en dus behoefte aan trainingen die hier specifiek op aansluiten. In het maatwerkgesprek onderzoeken wij samen welke trainingsbehoeften er bij jouw organisatie spelen. In nauwe samenwerking met jou als opdrachtgever design en verzorg ik trainingen die optimaal aansluiten bij de specifieke behoeften van de organisatie. Wanneer het gaat om trainingen die op ten duur structureel opgenomen zullen worden in de organisatie, ontwikkel ik bovendien train-de-trainer sessies. Zo stel ik organisaties in staat om trainingen op termijn ook zelf te kunnen geven.

Naast maatwerk trainingen werk ik ook met bestaande trainingen. In het vervolg vindt je een overzicht van bestaande trainingen, die ik of zelf heb ontwikkeld, of waarvoor ik gecertificeerd ben door de desbetreffende organisatie. Ook voor alle bestaande trainingen voer ik een uitgebreid maatwerkgesprek om ervoor te zorgen dat de basiselementen optimaal aansluiten bij de specifieke vraagstelling van de opdrachtgever.

Selecteren zonder vooroordelen – Voor de beste match

In samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens:

https://mensenrechten.nl/nl/selecteren-zonder-vooroordelen-0

Voor het College voor de Rechten van de Mens verzorg ik als gecertificeerde, externe trainer de training “Selecteren zonder vooroordelen – Voor de beste match”. Deze training stoelt op een grondig literatuuronderzoek en is door het College ontwikkeld om organisaties te ondersteunen om vooroordelen en stereotyperingen minder kans te geven in het wervings- en selectieproces. In de training wordt specifiek de aandacht gericht op:

  1. inhoudelijke en theoretische aspecten rondom (de werking en consequenties van) vooroordelen en stereotypering over het algemeen
  2. de juridische kant van vragen rondom werving en selectie (bijvoorbeeld met betrekking tot voorkeursbeleid, specificaties in vacatureteksten etc.)
  3. concrete tips en tricks om het daadwerkelijke werving- en selectieproces zo in te richten, dat vooroordelen en stereotyperingen minder kans krijgen.

Gebaseerd op deze basiselementen en afhankelijk van de behoefde van de organisatie beslissen wij samen waar specifiek de focus op komt te liggen in de training.

GE-Academy

In samenwerking met GE Academy:

https://ge-academy-docc.eu

Gender Equality Academy is een Horizon 2020-project met als doel om Gender Equality te bevorderen in wetenschappelijk onderzoek, innovatie en het hoger onderwijs. Hiertoe wordt een kwalitatief hoogstaand programma ontwikkeld en ingezet. Als een van de externe trainers voor de GE-Academy ben ik gecertificeerd om trainingen te geven in onderzoeks- en funding-instituties. Het doel is om instituties te ondersteunen bij het implementeren van de door de GE-Academy ontwikkelde tools, zoals een Gender Equality Plan.

Including Behavior Training

Co-ontwikkeld met dr. Hans van Dijk, Associate Professor bij Universiteit van Tilburg:

https://includingbehavior.com

De Including Behavior Training (IBT) heb ik samen met dr. Hans van Dijk ontwikkeld. De training begint met een ervaringsgerichte opdracht. Deze opdracht geeft de deelnemers de mogelijkheid om in een veilige omgeving de werking en mogelijke effecten van inclusie en exclusie te ervaren. Vervolgens worden op basis van een aantal reflectievragen dergelijke ervaringen in de eigen (werk)context onder de loep genomen. Dit dient als basis om concrete maatregelen tot verandering naar meer inclusie te ontwikkelen. Daarnaast biedt deze training de mogelijkheid om op kleinschalig niveau te experimenteren om zelf als individu meer inclusie te kunnen bevorderen. Deze training kan mooi gecombineerd worden met een lezing of debat over dit thema.

Ben je nieuwsgierig wat een workshop, training, of lezing door Connectify voor je organisatie kan betekenen?

Neem dan graag contact met me op, zodat we kunnen kijken wat het beste op jouw specifieke context aansluit.