Over mij…

Mezelf voorstellen? Hoe dan?

Wanneer ik mezelf voorstel aan het begin van een training of workshop laat ik vaak een collage van verschillende foto’s zien. Foto’s die gerelateerd zijn aan dingen die voor mij van belang zijn en die dus mijn verschillende identiteiten vormgeven – bijvoorbeeld waar ik “local” ben en wat mijn hobby’s zijn. Mijn identiteit als zelfstandige adviseur en diversiteits-expert staat op de voorgrond in mijn trainingen en workshops. Ook wanneer ik me nu hier op de website voorstel, zal ik vooral op mijn professionele achtergrond focussen. Dat neemt niet weg, dat ook mijn andere identiteiten hier een belangrijke rol in spelen. Zo komen op verschillende momenten verschillende kanten van onszelf op verschillende manieren naar voren. Deze dynamiek draagt bij aan hoe wij onszelf presenteren en tegelijkertijd ook hoe anderen de presentatie van onszelf interpreteren. Ik ben benieuwd wat er gebeurt wanneer je mijn “presentatie” van mezelf nu gaat lezen…

Mijn (professionele) achtergrond...

Opgegroeid in Dortmund, Duitsland, ging ik in 2001 naar de Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland, voor de studie (Arbeids- en Organisatie)Psychologie. In 2006 verhuisde ik naar Amsterdam om aan de Vrije Universiteit een tweede Master te volgen (Cultuur, Organisatie, en Management). Op grond van mijn eigen ervaringen, de mensen die ik ontmoette, de vrienden die ik maakte, de docenten die mij inspireerden, groeide mijn interesse en mijn passie voor diversiteit en inclusie in organisaties. Ik zag steeds meer dingen om me heen, die ik moeilijk kon plaatsen omtrent dit onderwerp. Vanuit deze intrinsieke interesse begon ik in 2009 aan mijn promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik deed onderzoek naar de rol van etnische diversiteit in carrière-ervaringen van professionals in Nederlandse organisaties. Ik 2015 verdedigde in mijn proefschrift met de titel “What you see is what you get!? Looking into ethnic diversity and professional careers in Dutch organizations”. Noch mijn interesse in, noch mijn vragen omtrent dit onderwerp werden minder gedurende deze tijd – in tegendeel… Echter, door de combinatie van wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk ontwikkel(de) ik een steeds meer uitgekristalliseerde blik op dit thema. Dit vormt dan ook de basis voor mijn coachings- en advieswerk. Daarnaast ben ik als docent verbonden aan de Nijmegen School of Management, Radboud Universiteit Nijmegen.

Mijn werkwijze

Connectify – diversiteit door het aangaan van verbinding. Verbinding en contact maken is een van de karakteristieken die kenmerkend zijn voor mij en voor mijn werkwijze: Ik vind het belangrijk om verbinding aan te gaan in samenwerking met anderen. Ook met betrekking tot activiteiten en interventies ben ik altijd op zoek naar manieren om anderen met elkaar in contact te laten komen en verbinding te laten ervaren. Dat helpt om veronderstellingen en verwachtingen los te kunnen laten en ruimte te maken voor de ander.

Tevens staan in mijn werk een grondige verkenning van de situatie en het inzetten van evidence-based interventies voorop. Wil je bijvoorbeeld dat ik mee ga kijken met het optimaliseren van selectie- of beoordelingsprocessen in je organisatie? Naast het analyseren van relevante documenten etc. kijk ik dan ook graag mee met een daadwerkelijke selectie- of beoordelingsronde, alvorens ik concrete suggesties geef ter optimalisatie. Elk proces is immers uniek en vraagt om nauwkeurige analyse.

Tot slot is de nauwe samenwerking met de opdrachtgever voor mij belangrijk. Wat zijn je wensen en hoe kunnen we samen een optimaal resultaat bereiken?

Dr. Carolin Ossenkop

Founder