Samenwerking

Het aangaan van verbinding en het uitwisselen en aanvullen van kennis en perspectieven door interactie met anderen is voor mij een onmisbaar element in mijn werk. Hier vindt je een overzicht van de mensen met wie ik regelmatig samenwerk op verschillende projecten – met veel dank voor al hun inspiratie, vertrouwen, kennis, mooie resultaten en vooral ook plezier die onze samenwerking keer op keer weer oplevert. 

Melódía Horsemanship – Lara ter Mors

Lara heeft na haar studie Psychologie aan de Universiteit Utrecht de keus gemaakt om twee paden te bewandelen. Enerzijds is zij gaan werken als basispsycholoog, anderzijds is zij haar eigen bedrijf begonnen; Melódía Horsemanship. Sinds september 2020 werkt zij enkel nog binnen het kader van haar eigen bedrijf.

Lara traint Ijslandse paarden. Verder geeft ze les en organiseert ze lesdagen, weekendcursussen en workshops omtrent paardenwelzijn. De focus in de training ligt op positief leren en het werken aan een gemotiveerd paard dat open staat om te leren.

Melódía Horsemanship is gevestigd in Zuidoost Brabant. Heb je een vraag over gedrag van je paard? Zoek je iemand die je paard in kan rijden, in kan tölten, door kan rijden of heb je een paard met een gedragsprobleem? Neem dan contact op voor meer informatie.

Website: www.melodiahorsemanship.nl

Facebook: www.facebook.com/melodiahorsemanship

Dr. Claartje J. Vinkenburg

Ik ben werkzaam als zelfstandig expert en organisatieadviseur op het gebied van diversiteit en inclusie in loopbanen. Ik was eerder als wetenschapper verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Northwestern University en heb als adviseur samengewerkt met verschillende externe partijen in binnen- en buitenland. Ik kijk vooral naar de rol van vooringenomenheid (bias),

normatieve opvattingen en discursieve praktijken op carrières in de wetenschap en de zakelijke dienstverlening. Daarnaast heb ik me in opdracht van de Rijksoverheid beziggehouden met (alternatieven voor) quota en het streven naar een meer evenredige vertegenwoordiging aan de top van het bedrijfsleven en de (semi) publieke sector. Dit laatste als voorzitter van de Adviesgroep

Vinkenburg (2020). Op basis van eigen of bestaand onderzoek adviseer ik organisaties over wat je kunt doen om de impact van bias op de besluitvorming rond selectie en promotie te beperken en daarmee doorstroom te bevorderen.